ikçü
ikc
  • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
  • Eczacılık Fakültesi
  • Eczacılık Fakültesi
  • Eczacılık Fakültesi
Haberlerarşiv

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık programının amacı; meslek onurunu her şartta koruyacak mesleki etik değerlere sahip, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, ulusal ve uluslararası işbirliğine önem veren, bilgiye ulaşma ve kendini sürekli eğitme yeteneğine sahip, toplum sağlığını ön planda tutan, iletişim becerileri güçlü ve nitelikli eczacılar yetiştirmektir. Eczacılık Fakültesi 5 yıllık eğitim veren bir program olup, mezunları serbest eczacı olarak kendilerine ait eczane veya ecza depoları açabilirler, ayrıca bu işyerlerinde eczacı olarak çalışabilirler. Bunlar dışında, Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri ve diğer kurumlara bağlı olan eczanelerde ya da özel hastanelerin eczanelerinde de çalışabilirler. Sağlık Bakanlığının çeşitli kurumlarında,  Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediye İl Sağlık Müdürlüklerinde görev yapabilirler. Diğer Bakanlıkların sağlıkla ilgili birimlerinde çalışabilirler. Bu çalışma alanlarına ek olarak, İlaç ve Kozmetik Sanayi, eczacıların yaygın olarak istihdam edildiği endüstriyel kuruluşlardır. Ayrıca eczacılar, gerek Eczacılık Fakültelerinde, gerekse diğer fakültelerin uygun bölümlerinde, akademik kariyer yaparak öğretim üyesi olma imkânına da sahiptirler.