Prof. Dr. Mutlu Aytemir

Görevi : Eczacılık Fakültesi Dekanı
E-posta : mutlu.aytemir ikc.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Şenyiğit

Görevi : Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Görevleri :
 • Farmasötik Biyoteknoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Farmasötik Teknoloji A.B.D. - Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Eczacılık Teknolojisi Bölümü - Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı
 • Radyofarmasi A.B.D. - Radyofarmasi Anabilim Dalı Başkanı
 • Farmasötik Biyoteknoloji A.B.D. - Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : zeynep.senyigit ikc.edu.tr
Telefon : 6106

Doç. Dr. Sinem Ezgi Turunç

Görevi : Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Görevleri :
 • Biyokimya A.B.D. - Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
 • Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü - Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı
 • Biyokimya A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Eczacılık Temel Bilimleri A.B.D. - Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : ezgi.turunc ikc.edu.tr
Telefon : 6140

Doç. Dr. Mehmet Zeki Haznedaroğlu

Görevi : Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Farmasotik Botanik A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Farmasotik Botanik A.B.D. - Farmasotik Botanik Anabilim Dalı Başkanı
 • Eczacılık İşletmeciliği A.B.D. - Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Farmakognozi A.B.D. - Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı
 • Farmasötik Toksikoloji A.B.D. - Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : zeki.haznedaroglu ikc.edu.tr
Telefon : 6108

Doç. Dr. Cüneyt Kemal Buharalıoğlu

Görevi : Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Farmakoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ckemal.buharalioglu ikc.edu.tr
Telefon : 6107

Doç. Dr. Seda Nur Topkaya Çetin

Görevi : Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Analitik Kimya A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : sedanur.topkaya ikc.edu.tr
Telefon : 6141

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İstanbullu

Görevi : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Farmasötik Kimya A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : huseyin.istanbullu ikc.edu.tr
Telefon : 6111

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Öztürk

Görevi : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Farmasötik Mikrobiyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ismail.ozturk ikc.edu.tr
Telefon : 6109

Doç. Dr. Nergiz Hacer Turgut

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nergiz.turgut ikc.edu.tr
Telefon : 6112

Dr. Öğr. Üyesi Halil Koyu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : halil.koyu ikc.edu.tr
Telefon : 6110

Ars. Gör. Aybala Temel

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : aybala.temel ikc.edu.tr

Ars. Gör. Elif İnce

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : elif.ince ikc.edu.tr
Telefon : 6160

Ars. Gör. Emre Kadir Ayan

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : emrekadir.ayan ikc.edu.tr

Ars. Gör. Gökay Albayrak

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : gokay.albayrak ikc.edu.tr

Ars. Gör. Gülşah Erel Akbaba

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : gulsah.erel.akbaba ikc.edu.tr
Telefon : 6160

Ars. Gör. Merve Saylam

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : merve.saylam ikc.edu.tr

Ars. Gör. Nilay Tarhan

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : nilay.tarhan ikc.edu.tr

Ars. Gör. Yamaç Tekintaş

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : yamac.tekintas ikc.edu.tr
Telefon : 6160


Başa Dön