Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İstanbullu

Görevi : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : huseyin.istanbullu ikc.edu.tr
Telefon : 6111


Başa Dön