SINAV KURALLARI (İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ )

 • 1. Sınavlar, bölüm başkanlıkları tarafından hazırlanan programda belirtilen tarih ve yerde yapılacaktır.
 • 2. Anabilim dalları tarafından sınava gireceğiniz derslikler sınavdan EN AZ 1 GÜN ÖNCE ilgili panoda ilan edilecektir. Sadece yerleştirildiğiniz sınıfta sınava girilebilir.
 • 3. Sınav başlamadan EN AZ 15 DAKİKA ÖNCE sınav salonunun önünde hazır bulunulmalıdır.
 • 4. Öğrencilerin güncel öğrenci kimlik kartları ya da zaruri hallerde öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava girmeleri zorunlu olup, sınav görevlileri sınav başlangıcında mutlaka kimlik kontrolü yapmalıdırlar.
 • 5. Sınava gelirken yanınızda mutlaka KURŞUN KALEM, SİLGİ ile KALEM AÇACAĞI gibi gerekli araçları bulundurunuz. Ayrıca, aksine bir açıklama yapılmadığı sürece anabilim dallarınca ilan edilen sınavda kullanılabilecek araç-gereçler (hesap makinesi, cetvel, kareli kağıt vb) dışında araç-gereç kullanmayınız.
 • 6. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin paylaşılması yasaktır.
 • 7. Soru kâğıtlarını (varsa optik formları), soruların eksik olup olmadığını ve basım hatalarının bulunup bulunmadığını sınav sorumlusunun uyarısı ile kontrol ediniz. Eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için sınav görevlilerine başvurunuz.
 • 8. Soruları cevaplamaya geçmeden önce soru kâğıtlarında veya optik formlarda ayrılan yere adınızı, soyadınızı, numaranızı (TAM HALİNİ) ve sınıfınızı yazınız.
 • 9. Ara sınavlarda sınavın başlamasını izleyen ilk 15 DAKİKA içerisinde sınav salonunu terk etmenize izin verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir gerekçe ile terk eden öğrenci daha sonra tekrar sınava alınmaz. Sınav başladıktan itibaren en fazla 15 DAKİKA geç gelen öğrenciler sınava alınır, ancak ek süreverilmez.
 • 10. Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarında sınavın başlamasını izleyen ilk 30 DAKİKA içerisinde sınav salonunu terk etmenize izin verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir gerekçe ile terk eden öğrenci daha sonra tekrar sınava alınmaz. Sınav başladıktan itibaren en fazla 15 DAKİKA geç gelen öğrenciler sınava alınır, ancak ek süreverilmez.
 • 11. Dersi veren öğretim elemanı haricinde sınav görevlilerinin sınav sorularına ilişkin açıklama yapma zorunlulukları yoktur. Bu nedenle, sınav süresince görevlilerle konuşmayınız ve soru sormayınız.
 • 12. Sınavlarda sıraların gözünde ve ulaşabileceğiniz yerlerde dersle ilgili not, kitap, defter vs. gibi kaynakları bulundurmayınız. Her öğrenci sınavda oturduğu sıra ve çevresinde kopya sayılabilecek herhangi bir bilgi, yazı ve/veya belgenin varlığından şahsen sorumlu olup, böyle bir durum varsa sınav görevlisinden yerinin değiştirilmesini talep etmelidir.
 • 13. Sınav yoklaması, öğrencinin kendisi için ayrılmış alanı imzalaması suretiyle gözetmenler tarafından alınır. Sınava giren her öğrenci, sınav gözetmenlerinin talep etmesi durumunda sınav tutanağına imza atan kişiyle aynı kişi olduğunu ispat etmek zorundadır.
 • 14. Sınavlarda konuşmak, kopya çekmek, kopya almak veya vermek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek yasaktır.
 • 15. Sınav görevlileri kopya eylemine kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir. Bu tür eylemlerde bulunan öğrencilerin kimlik bilgileri sınav tutanağına yazılır ve haklarında gerekli işlemler yapılır.
 • 16. Sınavda yanında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera v.b. araçlar bulunanlar, sınav süresince bu cihazları kapalı bir şekilde çantalarda tutmalıdır. Cep telefonları; saate bakmak veya matematiksel hesaplamalar yapmak amaçlı dahi olsa kullanılmamalıdır. Aksi takdirde kopya işlemi yapılacaktır.
 • 17. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı listelerinde ismi bulunmayan (devamsız veya sınava girme hakkı yok) öğrenciler bu sınavlara giremezler. Girmeleri halinde sınavları geçersiz sayılır.
 • 18. Sınavlar, görevliler “SINAV BAŞLADI” dediği anda başlar ve “SINAV BİTTİ” dediği anda biter.
 • 19. Sınav görevlileri, sınavın düzenli bir şekilde devam edebilmesi için gerekli tedbirleri almakla yetkilidirler. Bu nedenle, gerek gördükleri takdirde sınav salonunu veya sınav salonunun oturma düzenini değiştirebilirler.
Başa Dön