AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Farmasötik Mikrobiyoloji
  • Üniversite Ege Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi
  • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ - ECZACILIK FAKÜLTESİ
  • TEKİNTAŞ YAMAÇ,ÇİLLİ FATMA FERİHA,ERAÇ BAYRI,YAŞAR MELİKE,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,HOŞGÖR LİMONCU MİNE,Klinik Klebsiella Pneumoniae İzolatlarında Karbapenemaz Üretiminin Saptanmasında Polimeraz Zincir Tepkimesi ve Fenotipik Yöntemlerin Karşılaştırılması, Mikrobiyoloji Bülteni, 2017, 51, 269 276
  • TEKİNTAŞ YAMAÇ,Demir Dora Devrim ,HOŞGÖR LİMONCU MİNE,Antisens Oligonükleotitler ve Antibakteriyel Kullanımları, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 2016, 46, 51 57
  • TEKİNTAŞ YAMAÇ,YILMAZ FETHİYE FERDA,TÜNGER ALPER,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,HOŞGÖR LİMONCU MİNE,Investigation of antimicrobial susceptibilityprofile, virulence genes and epidemiological relationship of clinicalSalmonella isolates, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences
  • TEKİNTAŞ YAMAÇ,ÇİLLİ FATMA FERİHA,ERAÇ BAYRI,YAŞAR MELİKE,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,HOŞGÖR LİMONCU MİNE,Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae İzolatlarında OXA-48 ve NDM varlığınını saptanmasında Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerin Karşılaştırılması-Ön çalışma,12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri,01.04.2016 03.04.2016, TÜRKİYE, 01.04.2016
  • TEKİNTAŞ YAMAÇ,YILMAZ FETHİYE FERDA,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,TÜNGER ALPER,HOŞGÖR LİMONCU MİNE,Serotype distribution, epidemiological relationship and prevalence of beta-lactamase genes and virulence factors in ampicillin-resistant clinical Salmonella enterica isolates,25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disaeses,25.04.2015 28.04.2015, 24.04.2015
  • TEKİNTAŞ YAMAÇ,ÇİLLİ FATMA FERİHA,ERAÇ BAYRI,YAŞAR MELİKE,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,HOŞGÖR LİMONCU MİNE,Comparison of phenotypic methods and PCR for the detection of carbapenemase production in clinical Klebsiella pneumoniae isolates,27th ECCMID 2017, Vienna, Austria,22.04.2017 25.04.2017
  • TEKİNTAŞ YAMAÇ,YILMAZ FETHİYE FERDA,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,TÜNGER ALPER,HOŞGÖR LİMONCU MİNE,Ampisiline driençli Klinik Salmonella enterica izolatlarında Beta laktamaz genlerinin ve klonal ilişkinin araştırılması,8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi,04.06.2014 07.06.2014, Ankara, TÜRKİYE

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön