Dekan

Prof. Dr. Tijen KAYA TEMİZ (Eczacılık Fakültesi Dekan V.)

01.08.1965 tarihinde Sivas’ta doğdu. 1986 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında Cumhuriyet Üniversitesi (C.Ü) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, 1994 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. 1996 yılında C.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1999 yılında Tıbbi Farmakoloji Doçenti unvanını kazandı. 2005 yılında aynı anabilim dalının profesör kadrosunda atandı ve 2002-2013 yılları arasında C.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2002-2011 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) komisyon üyeliği, 2008-2011 yılları arasında C.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2011-2013 yılları arasında C.Ü. Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı, 2011-2012 yılları arasında C.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2013 yılında, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKC) Eczacılık Fakültesinde öğretim üyesi ve Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili olarak göreve başladı. 2014 yılında İKC Tıp Fakültesi öğretim üyesi oldu. Halen İKC Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, Dekan Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. Kendisinin 63 adet uluslararası hakemli dergilerde, 21 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam araştırma makalesi, toplam 53 adet bildirisi ve iki adet ulusal araştırma ödülü bulunmaktadır. Bilimsel ilgi alanları vasküler, ürogenital ve gastrointestinal sistem düz kas farmakolojisi, ağrı ve gastrointestinal stromal tümörlerin tedavisidir. Türk Farmakoloji Derneği ve Eczacı Odası üyesidir. Evli ve iki erkek çocuk annesidir.

 

Ayrıntılı Özgeçmiş ve Eserleri için Tıklayınız.

 

 


Başa Dön