Fakülte Hakkında

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Eczacılık Fakültesi 14 Temmuz 2010 tarihinde 6005 Sayılı ‘Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile kurulmuş olup, ilgili kanun 27648 sayılı Resmi Gazete’de, 21 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanmıştır. 26 Eylül 2013 tarih ve 5439 sayılı karar ile Prof. Dr. Tijen TEMİZ Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili olarak atanmıştır. Doç. Dr. Zeynep ŞENYİĞİT ve Doç. Dr. Sinem Ezgi TURUNÇ Dekan Yardımcısı, Mustafa SEMERCİ Fakülte Sekreteri olarak görev yapmaktadırlar.

İKÇÜ Eczacılık Fakültesi olarak misyonumuz; sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri esas alan, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasında ve farmasötik bakım hizmetlerinde etkin rol oynayabilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleğine ulusal ve uluslararası alanlarda değer katan, hayat boyu öğrenmeye açık ve girişimci, tüm sağlık paydaşları ile uyum içinde çalışan, iletişim becerileri güçlü, etik değerlere bağlı, hasta ve toplum sağlığına hizmeti ön planda tutan, bağımsız düşünebilen eczacılar ve bilim insanları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

Ege Bölgesi ve İzmir ilinin ikinci Eczacılık Fakültesi olan İKÇÜ Eczacılık Fakültesi’nin akademik kadrosunun tümü eczacı ve alanında doktoralı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci sınıf zorunlu mesleki derslerde görev alacak tüm öğretim üyesi kadromuz mevcuttur. 2018 yılı itibariyle 6 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 19 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç ve dinamik kadromuz; çağın gereksinimlerine ayak uyduran, yenilikçi ve girişimci eczacılar yetiştirme konusunda çalışmalarını büyük bir istek ve özveri ile sürdürmektedir.


Başa Dön