Fakültemiz 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6005 Sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu” ile, “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce kurulmuştur.

Fakültemiz’ de 21 ÖYP’ li Araştırma Görevlisi bulunmakta ve 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi gereğince görevlendirilmeleri yapılmış olup,  kuruluş çalışmaları devam etmektedir.


Başa Dön