Misyonumuz

Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri esas alarak, üst düzey bilgi ve beceriye sahip, eczacılık mesleğine ulusal ve uluslararası alanda değer katacak faaliyetlerde bulunabilen, gelişme ve öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü, etik değerlere saygılı, bağımsız ve eleştirel düşünebilen eczacılar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yenilikçi bir yaklaşımla uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip lider eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında öncü, meslek ahlakı ve yetkinliği ile sağlıklı toplum oluşturulmasında etkin rol oynayabilecek bir fakülte olmaktır.


Başa Dön