Fakülte Hakkında

                             

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Eczacılık Fakültesi 14 Temmuz 2010 tarihinde 6005 Sayılı ‘Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile kurulmuştur. Prof. Dr. Tijen TEMİZ; Eylül 2013-Ocak 2019 tarihleri arasında Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili olarak görevini sürdürmüştür. Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR; 24 Ocak 2019 tarihinde Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır. Doç. Dr. Zeynep ŞENYİĞİT ve Doç. Dr. Sinem Ezgi TURUNÇ Dekan Yardımcısı, Mustafa SEMERCİ Fakülte Sekreteri olarak görev yapmaktadırlar.

Akademik kadromuzun tamamı Eczacılık Fakültesi mezunu, alanında doktoralı,  daha önce köklü üniversitelerde görev almış, genç ve dinamik öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Öğretim üyelerimiz birçok ulusal ve uluslararası projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev almakta olup, etki faktörü yüksek uluslararası dergilerde yayınlar yapmaktadırlar.

Akademik teşvik puanları temel alınarak hazırlanan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması Raporuna (DÜS-2018) göre; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi; akademik başarı açısından tüm eczacılık fakülteleri arasında on birinci sırada yer almakta ve 2006 yılından sonra açılan yeni eczacılık fakülteleri arasında Dicle Üniversitesi ile birinci sırayı paylaşmaktadır.

İKÇÜ Eczacılık Fakültesi olarak misyonumuz; sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri esas alan, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasında ve farmasötik bakım hizmetlerinde etkin rol oynayabilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleğine ulusal ve uluslararası alanlarda değer katan, hayat boyu öğrenmeye açık ve girişimci, tüm sağlık paydaşları ile uyum içinde çalışan, iletişim becerileri güçlü, etik değerlere bağlı, hasta ve toplum sağlığına hizmeti ön planda tutan, bağımsız düşünebilen eczacılar ve bilim insanları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

İKÇÜ Eczacılık Fakültesi olarak vizyonumuz; çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında öncü, yenilikçi bir yaklaşımla evrensel düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip, lider eczacılar yetiştiren, meslek ahlakı ve yetkinliği ile sağlıklı toplum oluşturulmasında ve sürdürülmesinde etkin rol oynayan saygın bir fakülte olmaktır.

Fakültemiz; Temel Eczacılık Bilimleri, Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi olmak üzere 3 bölüm ve bu bölümlere bağlı 13 anabilim dalından oluşmaktadır. 2019 yılı itibariyle 5 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Dr. Araştırma Görevlisi ve doktora eğitimine devam eden 13 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç ve dinamik bir akademik kadromuz vardır. Fakültemiz Ege Bölgesi’nin ve İzmir ilinin ikinci eczacılık fakültesi olma avantajını kullanarak eczacılık mesleğinde nitelikli, lider ve girişimci eczacılar yetişmeyi amaç edinmiştir.

Araştırmacı, girişimci ve modern bir eğitim anlayışı ile hizmet vermeyi kalite politikası olarak benimseyen üniversite yönetimi, fakültemizin kurulum sürecini güncel bakış açısı ile desteklemektedir. Laboratuvar ve altyapı hazırlıklarımız sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Hem araştırma ve hem de öğrenci laboratuvarlarımızın gelişmiş teknik donanım ve cihaz ihtiyacı karşılanmaktadır. Fakültemizin; Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile bir arada bulunması sağlık bilimleri alanında multidisipliner eğitim ve araştırmalara olanak sağlamaktadır.


Başa Dön