Eğitim

Fakültemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 80 kişilik öğrenci kontenjanı ile eğitim-öğretime başlayacaktır. Teorik dersler, laboratuvar dersleri ve staj çalışmalarından oluşan öğrenim süresi 5 yıldır. Öğretim dili Türkçe’dir ve hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Ege Bölgesi ve İzmir ilinin ikinci Eczacılık Fakültesi olan İKÇÜ Eczacılık Fakültesi’nin akademik kadrosunun tümü eczacı ve alanında doktoralı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci sınıf zorunlu mesleki derslerde görev alacak tüm öğretim üyesi kadromuz mevcuttur. 2018 yılı itibariyle 6 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 19 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç ve dinamik kadromuz; çağın gereksinimlerine ayak uyduran, yenilikçi ve girişimci eczacılar yetiştirme konusunda çalışmalarını büyük bir istek ve özveri ile sürdürmektedir. Eczacılık eğitimi sırasında alınması gereken derslerden olan Biyofizik, Biyoistatistik, İlk Yardım, Halk Sağlığı, Patoloji, Fizyoloji ve Anatomi dersleri için İKÇÜ Tıp Fakültesi’nden öğretim üyesi görevlendirme işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, eczacılık eğitiminde zorunlu olan staj çalışmalarının ‘TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası’ ile birlikte yürütülmesi için ‘İşbirliği Protokolü’ imzalanmıştır.

 


Başa Dön