Stratejik Planlama Komisyonu

Komisyon Hakkında

Bu komisyonun amacı; Eczacılık Fakültesinin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planların hazırlaması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi hakkında çalışmalar yapmaktır.

Üyeler

 Prof. Dr. Tijen TEMİZ (Komisyon Başkanı)

 Doç. Dr. Sinem Ezgi TURUNÇ

 Doç. Dr. Zeynep ŞENYİĞİT

 Doç. Dr. M. Zeki HAZNEDAROĞLU

 

Komisyon Çalışma Prensipleri/Yönerge, Usul ve Esaslar

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu Yönergesi

 

İletişim

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Tijen TEMİZ

Tel: 0 232 329 35 35-5710

E-posta: tijen.temiz@ikc.edu.tr

 

İlgili Linkler

http://strateji.ikc.edu.tr/


Başa Dön