Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Komisyon Hakkında

Bu komisyonun amacı; bilim ve insanlık adına yararlı bilgiler üretmek için etik ilkelere bağlı, özgün araştırma projelerinin ve bilimsel çalışmaların planlanması, yapılması ve bunların yayına dönüştürülmesi için uygun koşulların geliştirilmesi, başka fakülte ve üniversitedeki akademisyenler ile koordinasyonun sağlanması, bilimsel eğitim, seminer, kurs ve toplantıların (konferans, sempozyum, kongre vs.) düzenlenmesi, öğretim elemanları ve öğrencilerin bilimsel çalışma ve etkinliklere katılımının sağlanması için teşvik edici unsurlar hakkında çalışma yapmaktır.

Üyeler

 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İSTANBULLU (Komisyon Başkanı)

 Doç. Dr. Seda Nur TOPKAYA ÇETİN

 Dr. Öğr. Üyesi Halil KOYU

 Arş. Gör. Dr. Gülşah EREL AKBABA

 Arş. Gör. Yamaç TEKİNTAŞ

 

Komisyon Çalışma Prensipleri/Yönerge, Usul ve Esaslar

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Yönergesi

 

İletişim

Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İSTANBULLU

Tel: 0 232 329 35 35-6111

E-posta: huseyin.istanbullu@ikc.edu.tr

 

İlgili Linkler

http://bap.ikc.edu.tr/

https://www.tubitak.gov.tr/

https://h2020.org.tr/tr/avrupa-aglari/cost

 


Başa Dön